محمد لولاآور

محمد لولاآور

مدیریت عامل
علی اکبر کاظمی

علی اکبر کاظمی

مدیر کارخانه
محمد میکاییلیان

محمد میکاییلیان

مدیر تولید
علیرضا رعدی

علیرضا رعدی

مدیر مالی و اداری
پیمان پورجادی

پیمان پورجادی

مدیر کیفیت
مهدی قربانی

مهدی قربانی

مدیر بازرگانی
محمد احمدي نژاد دیلمی

محمد احمدي نژاد دیلمی

مدير فني - مهندسي
امیر زره پوش

امیر زره پوش

مدیر برنامه ریزی و صنایع