محمد لولاآور

محمد لولاآور

مدیریت عامل
علی اکبر کاظمی

علی اکبر کاظمی

مدیر کارخانه
محمد میکاییلیان

محمد میکاییلیان

مدیر برنامه ریزی و صنایع
علیرضا رعدی

علیرضا رعدی

مدیر مالی و اداری
نوید قویدل

نوید قویدل

مدیر تولید
منصور دلجو

منصور دلجو

مدیر فنی مهندسی
پیمان پورجادی

پیمان پورجادی

مدیر کیفیت
مهدی قربانی

مهدی قربانی

مدیر بازرگانی
محمد دیلمی

محمد دیلمی

تحقیق و توسعه
امیر زره پوش

امیر زره پوش

انفورماتیک